Korrekt håndtering af bolighandel eller overdragelse ved en boligadvokat

10 juni 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Når du står for at skulle købe en bolig, er det smart at have den rette rådgiver ved hånden. Du bør få fat på en dygtig boligadvokat, som kan guide dig sikkert igennem alle købets faser.

Få hjælp til skødet hos en boligadvokat

Foruden vejledning og rådgivning i forbindelse med køb af bolig, yder en boligadvokat også andre tjenester. Blandt disse finder du hjælp til opdatering og tinglysning af det skøde, der hører til din bolig, skulle dette vise sig nødvendigt.

Det er vigtigt at være opmærksom på at et skøde skal opdateres hver gang der sker ændringer i boligens ejer forhold. Skødet er nemlig det eneste officielle dokument i hvilket forhold omkring eksempelvis ejerskab er kundgjort.

eboligadvokat

Ejendomsmæglere og långiver benytter tinglysningsregisteret, som er en online database over boliger i Danmark, til at fremsøge disse oplysninger. Og derfor er det af største vigtighed at disse er retvisende.

Det betyder at skødet skal opdateres i forbindelse med et ejerskifte, også selv om dette ikke sker ved en decideret handel. Det kan for eksempel være at boligen overdrages mellem familie medlemmer. Det kan også være at de to ejere som følge af skilsmisse eller samlivs ophør flytter fra hinanden, og den ene part køber den anden ud af sit ejerskab.

I så tilfælde skal skødet opdateres således at det kun er den nye retmæssige ejer som fremgår heraf. Dernæst skal skødet tinglyses, lige som hvis der var tale om en reel handel. Og til denne proces er det en god idé at få en boligadvokat til hjælp, så du er sikker på at alt foregår efter bogen.

Hvor finder jeg en god og ikke alt for dyr boligadvokat?

Hvis du ikke er interesseret i at betale spidsen af en jetjager for en boligadvokat kan du med fordel finde ham eller hende hos eBoligadvokat. Læs mere på https://eboligadvokat.dk/debitorskifte-ejerpantebrev/.

Flere Nyheder