Hvad kan jeg opnå med en alkoholbehandling på et misbrugscenter?

28 februar 2022
Astrid Pedersen

advertorial

Hvis du lader dig indlægge til en alkoholbehandling på et misbrugscenter øger du dine chancer for at få dit liv på ret køl ganske betragteligt. En professionel alkoholbehandling består nemlig i andet og mere end blot den fysiske afvænning.

Når du lader dig behandle af dygtige og erfarne psykologer, terapeuter og misbrugskonsulenter vil du få en langt mere grundig og dybtgående behandling som kan give dig et stærkt fundament på hvilket du kan bygge en stof eller alkohol fri tilværelse op efter endt behandlings forløb.

Hele din livsverden og din personlige historie vil indgå i din behandling, med det formål at finde roden til din afhængighed og dit misbrug. På den måde er det ikke kun overfladiske symptomer, der behandles, men hele årsagen til din nuværende livssituation. Og så vil det blive meget nemmere for dig at ændre på denne.

alkoholbehandling

Hvor kan jeg finde et misbrugscenter med mulighed for indlæggelse?

Hvis du leder efter et behandlingscenter med en høj succes rate når det handler om behandling af alkoholmisbrug kan du med fordel tjekke Behandlingscenter Stien. Hos Behandlingscenter Stien vil du modtage et af de mest effektive behandlings forløb i Danmark.

Forløbet indledes med en afrusning eller afgiftning hvor de skadelige og afhængigheds skabende stoffer renses ud af dit system. Når først den fysiske afhængighed er elimineres tages der hul på den terapeutiske del af dit behandlings forløb. Denne består af individuel terapi og terapi i grupper under ledelse af en erfaren terapeut. Her vil du kunne få en erkendelse af dit problem og dettes årsager, og få hjælp til at komme misbruget til livs.

Efter at du er blevet udskrevet vil du være i løbende kontakt med Behandlingscenter Stien, hvilket minimerer din risiko for tilbagefald.

Hvis du gerne vil høre mere om alkoholbehandling hos Behandlingscenter Stien kan du altid kontakte Behandlingscenter Stien via centerets hjemmeside på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder