Få en boligadvokat før du køber bolig

24 januar 2017
Astrid Pedersen

Som boligkøber er man lidt på Herrens mark. Der er et utal af dokumenter, som skal gennemlæses, aftaler, som skal skrives under, møder, som skal afholdes – og det kan være vanskeligt at overskue, hvornår en underskrift er bindende, og hvornår man hæfter for hvad. Der ud over er der tilstandsrapporter, lokale servitutter og statutter, ejendomsvurdering, og lokale planer, som skal tages hensyn til. Og hvis man kaster sig fuldstændig hovedløst ud i en bolighandel, kan det let ende galt – man kan sætte sig for dyrt, eller man kan komme ud for at få en grim overraskelse i forhold til for eksempel fejl og mangler i boligen, som enten ikke er oplyst eller som ikke er fremgået tydeligt i tilstandsrapporten, lån i boligen, man har overset, og som skal indfries, planlagte projekter i ejendommen, som man pludselig skal til at betale for, og som kan medføre forøgede fællesudgifter (nyt tag, facaderensning, altanprojekt, gårdrenovering mv.). 

Du kan heller ikke regne med, at ejendomsmægleren kan være dig behjælpelig, eller på nogen måder vil varetage dine interesser i forbindelse med køb af bolig. I følge Ejendomsmæglerloven af 1. januar 2014 er det nemlig ikke tilladt for en professionel rådgiver at yde rådgivning til mere end én af parterne i en bolighandel – og derfor er ejendomsmægleren typisk på sælgers side, da det gælder om at få solgt ejendommen for at udløse provisionen. Typisk vil en køber falde i den fælde, at ejendomsmægleren virker som en flink og sympatisk person – men ikke oplyser om alle de hager, der kan være ved netop denne bolig – se ovenfor. 

Nogen gange kan man stå i en situation, at man virkelig gerne vil have lige netop dén lejlighed eller dét hus – og derfor bliver nødt til at skrive under på købsaftalen med det samme, for at sikre, at den ikke går til anden køber. Vi anbefaler, at du får indføjet et advokatforbehold i din købsaftale, som sikrer, at du har mulighed for at komme omkostningsfrit ud af din købsaftale. Købsaftalen er med et advokatforbehold ikke gyldig, førend din advokat har godkendt aftalen. Dette kan der være mange grunde til, men hovedsagen er, at din boligadvokat er på din side, og sætter en ære i at være grundig i sin gennemgang af samtlige dokumenter, som kunne have relevans for boligen. 

Hviid Advokaters boligadvokat Henrik Baastrand giver dig kompetent og grundig vejledning, når du skal købe bolig. Henrik har rigtig lang og solid erfaring fra branchen – mød ham her, og hør hvad han kan gøre for sig: https://www.youtube.com/watch?v=rhRh-VSNbcs

Flere nyheder